Rehabilitace je soubor všech dostupných kroků a prostředků pro návrat praktických funkcí těla ztracených při bolestivých stavech, nemocech, ale také po úrazech a při pooperačních komplikacích. U některých vrozených či dlouhodobých potíží může být cílem rehabilitace dokonce zlepšení pohybových funkcí oproti původnímu stavu.


RHB specialisté: 
RHB lékaři
Fyzioterapeuti
Ergoterapeuti
Protetici
Psychologové
Sociální pracovníci
Logopedi
RHB ošetřovatelé


Rehabilitace 

je mezioborový 
proces 

návratu nebo náhrady 

ztracených schopností pacienta

Multidisciplinární RHB se účastní i další lékaři:
° Chirurgové
° Ortopedi
° Neurologové
° Pediatři
° Tělovýchovní lékaři
° Internisté
° Pneumologové
° Gynekologové
° atd.