Poukaz

Pořiďte snadno a rychle, ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK!

Objednávka dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze využít na všechny služby naší poradny, včetně individuální terapie či návazných wellness služeb... Případná zbylá hodnota poukazu je vratná cestou unikátní půjčovny pomůcek 1.FyzioPoradny. Poukaz lze po dohodě uplatnit i na čerpání služeb našich partnerů. Doma vytištěný poukaz je platný až po uhrazení hodnoty poukazu a po přidělení unikátního čísla poukazu. Dokladem o zaplacení je námi vystavený doklad, případně Váš jiný doklad o zaplacení (poštovní doručenka, výpis z banky).

POZOR!!!

Odbornému RHB kolegiu i poskytovatelům návazných služeb 

nabízíme širokou spolupráci, včetně využití přínosu unikátní půjčovny pro své provozovny, pacienty a klienty.


Vycházíme přitom z konstruktivních mezioborových myšlenek
 


Comments