Severská Chůze‎ > ‎

Severská chůze z pohledu fyzioterapeuta

Chůze je základním lokomočním automatismem člověka. Z fylogenetického hlediska primátů je jedinečným "novátorským" motorickým vzorem, který nám uvolnil horní končetiny a umožnil vývoj lidské ruky i inteligence. Společensky je ale chůze vnímána hlavně jako běžný prostředek účelného sebepřemisťování. Část společnosti si uvědomuje její zdravotní i rekreologický přínos. Narozdíl od Německy mluvících zemí, však u nás nemá chůze příliš veřejných příležitostí pro konkrétnější zdravotní cílení (školy chůze) a to je škoda.

Nordic Walking - Severská chůze je založena na několika prostých skutečnostech:

1) Člověk sice vládne motorickým vzorem chůze, ale má k dispozici i fylogeneticky starší vzorce kvadrupedální lokomoce. Ty  jsou vybavitelné nejen při chůzi s francouzskými holemi, ale i u zdravých jedinců při lezení po čtyřech nebo při chůzi s holemi.

2) Jednoduchá pomůcka, jako je hůlka, dává běžné chůzi novou příchuť neobvyklosti až výjimečnosti. S hůlkami jdeme s jiným záměrem než máme při účelné chůzi do zaměstnání a za dalšími povinnostmi. Severské hole nás směřují k uvědomění si našeho základního lokomočního automatismu.

3) Chůze je přirozená. S hůlkami se aktivita dolních končetin v tomto smyslu nijak nemění.

4) Hůlky přibližují zem našim rukám a nabízejí jim zapojit se kromě vyvažovací funkce (punctum mobile) i do funkce opěrné (punctum fixum) To má zásadní vliv nejen na aktivitu paží v silovém a kondičním smyslu, ale hlavně na aktivitu svalových řetězců mezi opěrnými body horních a dolních končetin. Chůze s hůlkami je proto kineziologicky naprosto odlišná.

4) Chůzi se může věnovat kdokoliv, kdo nemá lokomoční omezení.

5) Chůze umožňuje plynulejší dávkování kondiční zátěže a pozvolnější přibližování k anaerobnímu prahu.

6) Chůze narozdíl od jiných sportovních aktivit přímo vybízí k rozvíjení sociálních kontaktů a umožňuje hovor i přímo při aktivitě.

7) Chůze BAVÍ účastníky přenosem do jiného (venkovního) prostředí, svou dynamikou, příjemným zvýšením metabolické úrovně (laicky "okysličením"), sociální náplní.
Comments